Cha đẻ của “Maple Story” rục rịch “comeback” với 5 siêu phẩm mới trong năm 2024
Trò chơi
Cha đẻ của “Maple Story” rục rịch “comeback” với 5 siêu phẩm mới trong năm 2024

Thậm chí, đây mới chỉ là danh sách khởi đầu của công ty này trong năm nay.