Cựu sao IG đề cập một thể thức có thể "cứu" cả giải LPL, ngày nay gần như chỉ còn VCS áp dụng
Trò chơi
Cựu sao IG đề cập một thể thức có thể "cứu" cả giải LPL, ngày nay gần như chỉ còn VCS áp dụng

Cựu sao IG đưa ra gợi ý để nâng tầm chất lượng LPL và có liên quan đến VCS.