Cộng đồng quốc tế tranh cãi về lý do khiến các tuyển thủ VCS "nhúng chàm", tiền chỉ là bề nổi?
Trò chơi
Cộng đồng quốc tế tranh cãi về lý do khiến các tuyển thủ VCS "nhúng chàm", tiền chỉ là bề nổi?

Cộng đồng LMHT quốc tế cũng rúng động vì VCS.