Các nhân vật bị ghẻ lạnh nhất Genshin Impact, gần như chẳng được mấy ai dùng
Trò chơi
Các nhân vật bị ghẻ lạnh nhất Genshin Impact, gần như chẳng được mấy ai dùng

Có rất nhiều nhân vật trong Genshin Impact gần như chỉ mang tính xuất hiện cho vui chứ không thật sự nhiều tác dụng.