Bị buộc tội nhưng không phản kháng, đây có thể là tuyển thủ đầu tiên trong nghi án tiêu cực của VCS
Trò chơi
Bị buộc tội nhưng không phản kháng, đây có thể là tuyển thủ đầu tiên trong nghi án tiêu cực của VCS

Đây có thể là tuyển thủ đầu tiên lộ diện trong nghi án của VCS.