Điều gì xảy ra với Dragon Ball sau sự ra đi của tác giả Toriyama?
Trò chơi
Điều gì xảy ra với Dragon Ball sau sự ra đi của tác giả Toriyama?

Tương lai của vũ trụ Dragon Ball đang trở nên không rõ ràng sau sự ra đi của Akira Toriyama.