Đến và đi như một cơn gió, NPC này vẫn được cộng đồng game thủ Genshin yêu mến và tôn sùng
Trò chơi
Đến và đi như một cơn gió, NPC này vẫn được cộng đồng game thủ Genshin yêu mến và tôn sùng

Chưa có NPC nào có thể vượt qua anh chàng này ở thời điểm hiện tại.