TP HCM tính thí điểm cán bộ làm việc tại nhà
Tin tức
TP HCM tính thí điểm cán bộ làm việc tại nhà

Cán bộ thành phố công tác ở các vị trí không tiếp xúc người dân có thể đăng ký làm việc tại nhà nếu đáp ứng yêu cầu công tác.