Nông dân mót rau trong lũ
Tin tức
Nông dân mót rau trong lũ

Đà Nẵng- Làng rau sạch La Hường, quận Cẩm Lệ, bị nước lũ tàn phá, nông dân đội mưa ra đồng mong vớt vát từng bó rau mang bán.