Trạm cứu hộ trái tim - Tập 40: Nghĩa âm thầm xử lý An Nhiên
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 40: Nghĩa âm thầm xử lý An Nhiên

Nhiều khả năng, người âm thầm báo tin giúp Ngân Hà có cơ hội lật ngược trò bẩn của An Nhiên chính là Nghĩa.