Trạm cứu hộ trái tim - Tập 4: Bà Xinh phát hiện bí mật động trời trong cốc sữa của con dâu
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 4: Bà Xinh phát hiện bí mật động trời trong cốc sữa của con dâu

Bà Xinh bàng hoàng khi nhận kết quả xét nghiệm hộp thuốc mà Nghĩa vẫn cho vào sữa của Ngân Hà hàng ngày.