Trạm cứu hộ trái tim - Tập 12: Sau sinh nhật đau đớn nhất cuộc đời, Hà bị nghén?
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 12: Sau sinh nhật đau đớn nhất cuộc đời, Hà bị nghén?

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 12, Nghĩa hạ màn một cách khốn nạn và dã man nhất, đúng như hắn ta mong muốn Hà đau đớn nhất.