Trạm cứu hộ trái tim - Tập 10: Nghĩa lật bài ngửa, ông Trường vào viện cấp cứu
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 10: Nghĩa lật bài ngửa, ông Trường vào viện cấp cứu

Ông Trường lật bài ngửa với Nghĩa và bị cấp cứu, An Nhiên lên kế hoạch tranh thủ tình cảm của bà Xinh... là những chi tiết đáng chú ý trong tập 10 Trạm cứu hộ trái tim.