Những nẻo đường gần xa - Tập 12: Dũng bị đồng nghiệp âm mưu hãm hại
Phim
Những nẻo đường gần xa - Tập 12: Dũng bị đồng nghiệp âm mưu hãm hại

Vừa kiếm được hợp đồng đầu tiên, Dũng hồn nhiên không biết rằng Tài đang có âm mưu phá hoại mối quan hệ làm ăn của cậu.