Người một nhà - Tập 22: Trí - Tuệ không phải anh em ruột
Phim
Người một nhà - Tập 22: Trí - Tuệ không phải anh em ruột

Tuệ đã tìm thấy một kết quả xét nghiệm huyết thống giữa Trí và ông nội.