Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 5: Mâu thuẫn tăng cao, Hân bảo chồng "đi luôn đi, đừng về nữa"
Phim
Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 5: Mâu thuẫn tăng cao, Hân bảo chồng "đi luôn đi, đừng về nữa"

Sự bất hoà với bà Giang đã khiến Hân đổ sự bực bội lên Đức Anh. Cô cho rằng mọi vấn đề đều do sự không trưởng thành của chồng mình mà ra.