Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 2: Duyên thẳng thừng từ chối khách hàng dù thất nghiệp
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 2: Duyên thẳng thừng từ chối khách hàng dù thất nghiệp

Mặc dù đang thất nghiệp nhưng Duyên vẫn từ chối khách hàng vì không đồng tình với ý tưởng khách đặt ra.