Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 10: Duyên từ chối lời đề nghị hỗ trợ dự án từ Hiệp
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 10: Duyên từ chối lời đề nghị hỗ trợ dự án từ Hiệp

Trong tập 10 Lỡ hẹn với ngày xanh, Hiệp báo tin vui rằng công ty muốn đầu tư cho dự án của Duyên. Tuy nhiên, Duyên thẳng thừng từ chối.