Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 1: Hiệp (Huỳnh Anh) gây khó dễ cho Duyên (Lê Bống) ngày lần đầu gặp
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 1: Hiệp (Huỳnh Anh) gây khó dễ cho Duyên (Lê Bống) ngày lần đầu gặp

Vô tình va phải nhau ở cửa công ty, Hiệp làm khó Duyên khiến cô tuột mất cơ hội gặp chủ tịch trong gang tấc.