Gặp em ngày nắng - Tập cuối: Huy và Phương thành đôi, hai gia đình ủng hộ
Phim
Gặp em ngày nắng - Tập cuối: Huy và Phương thành đôi, hai gia đình ủng hộ

Sau bao rắc rối, cuối cùng Huy và Phương của "Gặp em ngày nắng" cũng đã chính thức trở thành một đôi.