Gặp em ngày nắng - Tập 4: Phương giả làm người yêu ra mắt cả gia đình Huy
Phim
Gặp em ngày nắng - Tập 4: Phương giả làm người yêu ra mắt cả gia đình Huy

Phương và Huy quyết định sẽ hợp tác, "hai bên cùng có lợi" trong phi vụ giả làm người yêu trong dịp Tết này.