Gặp em ngày nắng - Tập 15: Bố Phương giúp Huy hàn gắn tình cảm với con gái?
Phim
Gặp em ngày nắng - Tập 15: Bố Phương giúp Huy hàn gắn tình cảm với con gái?

Dù Phương nhắn với bố đuổi Huy về nhưng bố Phương vẫn muốn tìm cách giúp Huy lấy lại được tình cảm của con gái ông.