Chúng ta của 8 năm sau - Tập 40: Nguyệt chết lặng nhìn tiểu tam mang bầu
Phim
Chúng ta của 8 năm sau - Tập 40: Nguyệt chết lặng nhìn tiểu tam mang bầu

Trong tập 40 Chúng ta của 8 năm sau, Nguyệt chết lặng khi biết tin tiểu tam đã mang thai con của Tùng.