Chúng ta của 8 năm sau - Tập 39: Nguyệt mềm lòng trước người chồng ngoại tình
Phim
Chúng ta của 8 năm sau - Tập 39: Nguyệt mềm lòng trước người chồng ngoại tình

Dần dần đúng như Nguyệt thú nhận - không còn cương quyết muốn ly hôn như lúc mới phát hiện chồng ngoại tình, cô dần mềm lòng trước Tùng.