Chúng ta của 8 năm sau - Tập 36: Dương một lần nữa mất lòng tin ở bố ruột
Phim
Chúng ta của 8 năm sau - Tập 36: Dương một lần nữa mất lòng tin ở bố ruột

Vì hiểu lầm, Dương một lần nữa mất lòng tin và vô cùng thất vọng về bố ruột của mình.