Biệt dược đen - Tập 27: Tuấn buộc uống hết chai nước khoái vẫn bị Điều bắn trọng thương
Phim
Biệt dược đen - Tập 27: Tuấn buộc uống hết chai nước khoái vẫn bị Điều bắn trọng thương

Tuấn và Dương đã tự ý hành động trước nên cả hai đều bị thương, gặp nguy hiểm, may mắn Tuyển và đồng đội xuất hiện kịp thời tiêu diệt Điều.