Vợ cũ MC Thanh Bạch: Gửi gắm bạn bè lo hậu sự và câu nói chua xót "coi như tôi không chồng không con"
Giải trí
Vợ cũ MC Thanh Bạch: Gửi gắm bạn bè lo hậu sự và câu nói chua xót "coi như tôi không chồng không con"

Vợ cũ MC Thanh Bạch sống cô độc một mình ở tuổi 68 nên bà đã chuẩn bị ít tiền để nhờ bạn bè nếu có mệnh hề gì thì lo hậu sự dùm. Người con duy nhất của nữ nghệ sĩ cũng không liên lạc với mẹ từ năm 2017.