iPhone X ngoài giá rẻ ra còn gì đáng mua so với iPhone 12 pro?
Công nghệ
iPhone X ngoài giá rẻ ra còn gì đáng mua so với iPhone 12 pro?

iPhone X và iPhone 12 Pro là 2 mẫu máy được quan tâm trên thị trường máy cũ.