iPhone 13 Pro vẫn là sản phẩm đáng săn nhất để du Xuân
Công nghệ
iPhone 13 Pro vẫn là sản phẩm đáng săn nhất để du Xuân

Mặc dù iPhone 13 Pro đã được phát hành hơn 2 năm nhưng nó vẫn có thể là lựa chọn tốt nhất để mua du Xuân Giáp Thìn.