iPhone 13 Pro và iPhone 14 Plus: Giá dưới 15 triệu nên chọn model nào?
Công nghệ
iPhone 13 Pro và iPhone 14 Plus: Giá dưới 15 triệu nên chọn model nào?

iPhone 14 Plus được đặt lên bàn cân với iPhone 13 Pro do cùng nằm trong tầm giá dưới 15 triệu đồng.