iPhone đang là đối tượng tấn công số 1 tại Ấn Độ
Công nghệ
iPhone đang là đối tượng tấn công số 1 tại Ấn Độ

Mới đây, Apple đã gửi cảnh báo hack iPhone tới hàng loạt các quan chức cấp cao ở Ấn Độ cũng như nhiều nhà nghiên cứu bảo mật.