iPhone đầu tiên nguyên hộp vừa được chốt giá 3,2 tỷ đồng
Công nghệ
iPhone đầu tiên nguyên hộp vừa được chốt giá 3,2 tỷ đồng

Mới đây, một chiếc iPhone nguyên bản 4GB còn niêm phong đã được đấu giá lên tới hơn 100.000 USD.