iPhone đầu tiên nguyên hộp lại được đem ra đấu giá, có thể chốt tới 2,4 tỷ đồng
Công nghệ
iPhone đầu tiên nguyên hộp lại được đem ra đấu giá, có thể chốt tới 2,4 tỷ đồng

Mới đây, một chiếc iPhone nguyên bản được niêm phong tại nhà máy lại được đưa ra đấu giá.