Việt Nam xếp thứ mấy trong thị trường smartphone Đông Nam Á?
Công nghệ
Việt Nam xếp thứ mấy trong thị trường smartphone Đông Nam Á?

Nghiên cứu cho biết, thị trường điện thoại thông minh tại khu vực Đông Nam Á sẽ bùng nổ trong năm nay.