Về quê ăn Tết cần tránh tắt điện những thiết bị này
Công nghệ
Về quê ăn Tết cần tránh tắt điện những thiết bị này

Khi về quê ăn Tết, nhiều người có thể ngắt các thiết bị trong nhà nhằm tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, đó là một trong những điều cần tránh ngắt điện.