Trung Quốc có công nghệ có thể khiến Neuralink của Elon Musk “mất mặt”
Công nghệ
Trung Quốc có công nghệ có thể khiến Neuralink của Elon Musk “mất mặt”

Sau khi Neuralink của Elon Musk tự hào với ca cấy ghép thành công chip vào người, các nhà khoa học Trung Quốc thậm chí còn làm tốt hơn.