Trình làng robot Anbi có thể nhận diện tính cách, đọc vị con người
Công nghệ
Trình làng robot Anbi có thể nhận diện tính cách, đọc vị con người

Robot Anbi có khả năng phân tích khuôn mặt, tích hợp camera AI thông minh, phù hợp hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.