Top 8 sản phẩm công nghệ ấn tượng nhất tại Computex 2024
Công nghệ
Top 8 sản phẩm công nghệ ấn tượng nhất tại Computex 2024

Dưới đây là những công nghệ và cải tiến mới, tốt nhất tại triển lãm Computex 2024 theo tổng hợp từ Android Authority.