Tin vui lớn cho người dùng điện thoại, máy tính bảng Samsung
Công nghệ
Tin vui lớn cho người dùng điện thoại, máy tính bảng Samsung

Mới đây, Samsung đã đưa ra cam kết hỗ trợ 8 năm cho máy tính bảng doanh nghiệp, 7 năm cho điện thoại doanh nghiệp.