Thị trường smartphone toàn cầu sẽ hồi phục vào năm nay?
Công nghệ
Thị trường smartphone toàn cầu sẽ hồi phục vào năm nay?

Báo cáo mới nhất cho biết, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ được phục hồi vào năm 2024.