Tại sao iFan lại ghét điện thoại Android?
Công nghệ
Tại sao iFan lại ghét điện thoại Android?

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do khiến người dùng iPhone phân biệt đối xử với điện thoại Android.