Sau nửa năm, iPhone 15 Pro Max đã hạ nhiệt hay chưa?
Công nghệ
Sau nửa năm, iPhone 15 Pro Max đã hạ nhiệt hay chưa?

Sau khoảng 6 tháng và nhiều đợt giảm giá, iPhone 15 Pro Max liệu còn hot ở thị trường Việt Nam hay không?