Samsung muốn đồng hồ Galaxy Watch có thiết kế giống Apple Watch
Công nghệ
Samsung muốn đồng hồ Galaxy Watch có thiết kế giống Apple Watch

Không còn đi theo kiểu mặt đồng hồ hình tròn trẻ trung, Samsung muốn Galaxy Watch quay trở lại phong cách năm 2013.