Samsung chính thức xác nhận Galaxy AI có trên cặp Galaxy Z Fold 6
Công nghệ
Samsung chính thức xác nhận Galaxy AI có trên cặp Galaxy Z Fold 6

Mới đây, Samsung đã chính thức xác nhận đưa Galaxy AI vào Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6, hỗ trợ Live Translate AI cho ứng dụng của bên thứ ba.