Sốt AI: Kỹ sư phần mềm AI có thể "bỏ túi" lên tới 1 triệu USD/ năm
Công nghệ
Sốt AI: Kỹ sư phần mềm AI có thể "bỏ túi" lên tới 1 triệu USD/ năm

Giờ đây, thung lũng Silicon đang trả mức lương hàng triệu USD cho các kỹ sư hiểu biết về công nghệ AI mới, cao hơn nhiều so với các kỹ sư thông thường.