Realme mang smartphone Note 50 về Việt Nam, giá chưa tới 3 triệu đồng
Công nghệ
Realme mang smartphone Note 50 về Việt Nam, giá chưa tới 3 triệu đồng

Realme cho biết họ mong muốn góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số, phổ cập smartphone 4G đến người dùng Việt.