Pixel 9 lộ thiết kế đẹp mắt giống iPhone 15
Công nghệ
Pixel 9 lộ thiết kế đẹp mắt giống iPhone 15

Pixel 9 có thể là chiếc điện thoại Pixel tiêu chuẩn đầu tiên sở hữu 3 camera sau.