Nhiều người dùng bực tức vì bản cập nhật khó chịu cho máy in HP
Công nghệ
Nhiều người dùng bực tức vì bản cập nhật khó chịu cho máy in HP

HP vừa đưa ra quyết định gây tranh cãi khi nó hiển thị thông báo với nội dung Bạn có sử dụng hộp mực tương thích không?.