Người dùng thực sự muốn gì từ iPhone 16?
Công nghệ
Người dùng thực sự muốn gì từ iPhone 16?

Độc giả của Gizmodo đang kêu gọi Apple tạo ra những chiếc điện thoại nhỏ hơn với thời lượng pin tốt hơn.