Người dùng phẫn nộ vì Vision Pro thiếu một tính năng quan trọng
Công nghệ
Người dùng phẫn nộ vì Vision Pro thiếu một tính năng quan trọng

Sai sót về mật khẩu ngay từ ngày đầu khiến người dùng bị khóa thiết bị và phải đến cửa hàng Apple để giải quyết.